Slovenska arhitektura

Živi muzej Krasa

LUZ / 2014
LOKACIJA: Bazoviška cesta, 6211 Sežana

Živi muzej Krasa je 1000 ha veliko območje, ki se razteza med Sežano, Lipico in nekdanjo slovensko-italijansko mejo. Območje s tipičnimi kraškimi pojavi je opredeljeno kot ekološko pomembno, njegov večji del pa sodi v območje Natura 2000. Prenova območja, ki je bilo skoraj pol stoletja zaprto za prost dostop, prikazuje zgodbo o sožitju med človekom in naravo. Slikovit preplet kraške narave in kulturne dediščine obiskovalec lahko opazuje z več kot 20 km prenovljenih in novih poti ter počivališč. Obnovljenih, urejenih in oživljenih je tudi več objektov kulturne dediščine, kot so odprta štirna, pastirske hiške, suhi zidovi, sežanske smodnišnice in Bazoviška cesta. Sodobna urbana oprema povezuje posamezne ureditve živega muzeja v celoto.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2014

Projektantska ekipa

Krajinska arhitektura
Karla Jankovič, Urška Kranjc, Irena Balantič

Izvajalci in dobavitelji