Slovenska arhitektura

Vrtec Mavrica Brežice

BB arhitekti, Studio 360 / 2014

Stavba vrtca poteka ob robovih zazidalnega območja in obdaja centralno igrišče. Objekt je zasnovan kot kontinuirana prostorska zanka, ki se s severnega igrišča prek široke zelene klančine dvigne na nivo nadstropja ter kot zvezno vzpenjajoča se streha vzhodne, južne in zahodne lamele postopoma zaokroži okrog atrija na nivo strehe 2. nadstropja. V zaključku se izteče kot pergola nadkritega igrišča na strehi objekta. Zasnova vrtca velikosti 4.300 m2 zagotavlja občutek varnosti in povezanosti vseh 20 oddelkov vrtca.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2014
Velikost objekta
4.050,00 m2 neto
Vrednost investicije
3.700.000,00 €
Investitor
Občina Brežice

Projektantska ekipa

Arhitektura
BB arhitekti, Breda Bizjak, Lidija Dragišić, Studio 360, Katja Florjanc, Emir Jelkić, Ajda Vogelnik Saje
Fotografije
Miran Kambič

Izvajalci in dobavitelji