Slovenska arhitektura

Vrt čutil

Irena Rozman Fattori, Andreja Albreht / 2010

Igrišče stoji ob šolskem objektu Zavoda za slepo in slabovidno mladino. Je rekreacijska površina in učilnica na prostem, v kateri se slepi in slabovidni otroci seznanjajo z različnimi naravnimi elementi: tipajo različne materiale ter spoznavajo teksture in vonjave rastlin ali pa se prosto gibljejo po travi in gozdni stezi. Območje povezuje pot, opremljena z značilnimi tlaki in talnimi oznakami za slepe in slabovidne. Posebnost je poligon za učenje hoje, na katerem se otroci učijo veščin gibanja in orientacije po različnih površinah in spopadanja z ovirami. Informativne table lahko uporabljajo tudi slepi in slabovidni.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2010

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji