Slovenska arhitektura

Vila na Ulici talcev

ATELIERarhitekti / 2011

Secesijska vila je imela v skladu z načrtom zgrajeno kvalitetno cestno in obe stranski fasadi, vrtna pa je bila povsem zapostavljena. Prav tako njena notranjost ni imela nobenega neposrednega stika z malim vrtom. Sedanji lastnik je kupil hišo v zelo slabem stanju, z mnogimi prezidavami in dozidavami ter zanemarjenim vrtom. Z obnovo so hiši vrnili nagovor na ulično stran, proti vrtu pa s spoštovanjem ritma osnovne gradnje izoblikovali zadnjo fasado. Z malim dodatkom kletni etaži in balkonov nad njim je tudi notranjosti dopuščeno živeti z vrtom. Za bivalne namene sta izkoriščeni tudi kletna in rahlo dvignjena mansardna etaža. Obnovili so tudi vrt, ki so ga s poglobitvijo povečali in povezali z notranjostjo.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2011
Velikost objekta
369,2 m²

Projektantska ekipa

Arhitektura
ATELIERarhitekti, Jurij Kobe
Ostali sodelujoči
Urša Podlipnik, Špela Kokalj, Rok Žnidaršič

Izvajalci in dobavitelji