Slovenska arhitektura

Vila Beli dvor in vrt

Studio AKKA d.o.o. / 2009

Vrt ob vili Beli dvor se nahaja na pretežno strmem terenu, ki ga pokriva gozd. Poti in kamnoseški detajli pričajo o zgodovinski doživljajski vrednosti območja. Na eni strani se odpirajo izjemni pogledi na Blejsko jezero, na drugi pa strmo, z gozdom pokrito območje skriva zanimive ambientalne vrednosti z že obstoječo stražarnico, zbirališči za vodo in reliefnimi uravnavami. Nova ureditev ohranja in nadgrajuje obstoječe ambientalne kakovosti.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2009

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji