Slovenska arhitektura

Velodrom in atletska dvorana

Air arhitekti / 2019
LOKACIJA: Zaloška Gorica 20, Novo mesto

Velodrom oziroma kolesarska steza odprtega tipa, tribuna in večnamenska asfaltna ploščad so bili zgrajeni leta 1996 zaradi organizacije mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu (avtorji Marjan Zupanc, Špela Kuhar, Aleš Bizjak). Namen novega gradbenega posega je bilo prekritje obstoječega športnega objekta z napihljivo membrano, ki nudi zaščito pred neugodnimi vremenskimi pogoji in omogoča daljšo uporabo športnih površin. Pri dograditvi je šlo za dodajanje novih programov v kolesarski objekt. Hrbtenica zasnove je obstoječa 250-metrska kolesarska steza, ki je kompatibilna s krožno 200-metrsko atletsko stezo. V gradbeno-arhitekturnem smislu se poseg deli na armiranobetonsko bazo, v kateri so vhodi v objekt, in na montažno napihljivo membrano, ki je nanjo sidrana. Dvoslojna izolativna opna, ki pokriva površino velodroma, je členjena z radialnimi zračnimi komorami iz segmentov, ki artikulirajo veliko strešno površino.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2019
Velikost objekta
7.574 m2
Kvadratura parcele
20.043 m2
Investitor
Občina Novo mesto

Projektantska ekipa

Arhitektura
Marjan Zupanc, Air arhitekti
Ostali sodelujoči
Marco Coloni, Špela Kuhar, Aleš Bizjak

Izvajalci in dobavitelji