Slovenska arhitektura

Turistično rekreacijski center Savus

Arhi-tura d.o.o. / 2013
LOKACIJA: nabrežje Save, Radeče

Objekt programsko združuje turistično informacijski center (TIC), prostore za splavarjenje in veslanje ter manjšo restavracijo. Umeščen je na rob platoja nad manjšim zalivom tik pod izlivom potoka Sopote v Savo. Zasnovan je kot delno zastekljen in delno z leseno fasado zaprt paviljonski objekt, ki se tlorisno prilagaja robu zaliva. Na jugovzhodni strani objekta je lesena terasa, ki se dopolnjuje z lesenimi pomoli v zalivu pod njim.

Podatki o objektu

Leto projekta
2012
Leto izgradnje
2013
Velikost objekta
440 m2

Projektantska ekipa

Arhitektura
Bojan Mrežar, Ivanka Kraljič
Fotografije
Miran Kambič, Bojan Mrežar, Iztok Gospodarič

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
AGM Nemec d.o.o.