Slovenska arhitektura

Stomatološka ordinacija Stamboldžioski

Enota, Milan Tomac, Dean Lah, Zana Starovič Volk / 2010

Ordinacija je zasnovana kot prizidek k stanovanjski stavbi, a oblikovno precej odstopa od obstoječega objekta. Zaradi zahtevane velikosti prizidka, ki po tlorisnih gabaritih več kot podvaja površino osnovne hiše, raje kot z obstoječo hišo išče odnos z naravno krajino, v katero je umeščen. Ker se objekt prilagaja naklonu terena, je prizidek delno vkopan, kar kljub ekspresivnemu izrazu zmanjša njegovo vizualno prisotnost v stanovanjskem okolišu. Občutno pa zmanjša tudi porabo energije za ogrevanje in hlajenje.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2010

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji