Slovenska arhitektura

Stomatološka ordinacija Stamboldžioski

Enota / 2010

Ordinacija je zasnovana kot prizidek k stanovanjski stavbi, a oblikovno precej odstopa od obstoječega objekta. Zaradi zahtevane velikosti prizidka, ki po tlorisnih gabaritih več kot podvaja površino osnovne hiše, raje kot z obstoječo hišo išče odnos z naravno krajino, v katero je umeščen. Ker se objekt prilagaja naklonu terena, je prizidek delno vkopan, kar kljub ekspresivnemu izrazu zmanjša njegovo vizualno prisotnost v stanovanjskem okolišu. Občutno pa zmanjša tudi porabo energije za ogrevanje in hlajenje.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2010
Velikost objekta
175 m2
Vrednost investicije
340.000 eur
Investitor
zasebni

Projektantska ekipa

Arhitektura
Dean Lah, Milan Tomac, Zana Starovič Volk, Nuša Završnik Šilec, Sabina Sakelšek, Anna Kravcova, Nebojša Vertovšek, Marko Volf, Esta Matkovič

Izvajalci in dobavitelji