Slovenska arhitektura

STOLPNICA TR3 IN TRG REPUBLIKE V LJUBLJANI

Zavod za izgradnjo Trga Revolucije / 1982
LOKACIJA: Trg republike 3

Trg republike je največja ploščad in trg v Ljubljani. Dolga leta je bilo na njem javno parkirišče, po prenovi, zaključeni leta 2014, pa je trg spet vzpostavljen kot glavni mestni in državni trg. Med letoma 1962 in 1982 je bila opravljena večja arhitekturna pozidava ožjega območja trga in okolice, ki jo je opravila skupina arhitektov pod vodstvom arhitekta Edvarda Ravnikarja. Leta 1963 so začeli graditi parkirno hišo, oktobra 1964 je bila gradnja začasno prekinjena zaradi pomanjkanja denarja. Leta 1965 je bil zgrajen prizidek h Gimnaziji Jožeta Plečnika, leta 1971 blagovnica Maximarket in stolpnica Nove Ljubljanske banke s prizidkom in ploščadjo. Leta 1975 je bilo urejeno območje nekdanjega »nunskega vrta« in postavljen spomenik revoluciji. Leta 1976 je bila dograjena še stolpnica TR3 s prizidkom. Cankarjev dom so začeli graditi leta 1979 in ga končali 1981.

Na arhitekturnem vodenju po Trgu Republike z arhitektom Rokom Žnidaršičem bomo spoznali ključne mejnike nastanka celotnega kompleksa, si ogledali notranjost poslovne stavbe TR3 in dvorane Cankarjevega doma.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
1982

Projektantska ekipa

Arhitektura
Edvard Ravnikar
Fotografije
Miran Kambič, Janez Kališnik

Izvajalci in dobavitelji