Slovenska arhitektura

Stanovanjska soseska Polje I, II in III

Bevk-Perović arhitekti / 2005

Stanovanjska soseska Polje I Stanovanjskega sklada Mestne Občine Ljubljana je bila izvedena leta 2005 na mestu odstranjenih barak. Zasnovana je kot naselje šestih prostostoječih stavb (78 stanovanj) z nivojskim parkiriščem na severu. Odprti prostor med stavbami je urejen kot zelenice oziroma igralne površine za otroke. Stanovanjske stavbe imajo etažnost k+P+2+M. V vsaki stavbi je po 13 stanovanj različnih velikosti (od 40 do 80 m2). 18 pritličnih stanovanj je prilagojenih za gibalno ovirane, 10 stanovanj pa za gluhe in slepe osebe.

Sosesko Polje II iz leta 2011 sestavlja šest večstanovanjskih stavb, poslovni prostori, vrtec in enoetažna garaža v kleti. Pri izgradnji soseske je bilo upoštevano načelo energetske varčnosti, zato je na strehi objekta Zadobrovška 10 A zgrajena sončna elektrarna s sončnimi kolektorji. Stavbe imajo etažnost k+P+3 s 183 neprofitnimi najemnimi stanovanji, od katerih je 18 stanovanj prilagojenih za gibalno ovirane. V enoetažni garaži je zgrajenih 185 parkirnih mest, še dodatnih 92 mest je zagotovljenih na nivoju terena.

Sosesko Polje III iz leta 2015 sestavlja šest večstanovanjskih stavb s 148 stanovanjskimi enotami, v treh različnih velikostih, a sorodnih tipologijah: blok, vila blok in »mini kare«. Etažnost stavb je k+P+3. Da bi omogočili bivanje v soseski čim večjemu številu oseb v različnih življenjskih situacijah in ne glede na njihovo oviranost, je JSS MOL investicijo izvedel v skladu s sprejetimi internimi smernicami za doseganje čim večje univerzalnosti bivalnega okolja in tako kar v največji meri dosegel vseživljenjskost stanovanjskih enot.

Podatki o objektu

Leto projekta
2003
Leto izgradnje
2005
Velikost objekta
6.252 m2
Vrednost investicije
5.108.624 €

Projektantska ekipa

Arhitektura
Bevk-Perović arhitekti, Matija Bevk, Vasa Perović, Mitja Zorc, Davorin Počivašek, Christophe Riss, Blaž Hartman, Jožef Kalčik, Jure Kozin, Irene Salord, Ida Sedušak
Fotografije
Matija Bevk, Matevž Paternoster

Izvajalci in dobavitelji

Fasade in izolacije
Gradbeni materiali
Salonit Anhovo d.d.