Slovenska arhitektura

Stanovanjska soseska Brdo F6.2

Bevk-Perović arhitekti / 2017
LOKACIJA: Ulica Ivane Kobilce, Ljubljana

Stanovanjsko zazidavo funkcionalne enote F6 sestavlja 5 manjših večstanovanjskih prostostoječih objektov, in sicer E1, E2, E3, E4 in E5 s skupaj 30 stanovanji (6 stanovanj na enoto).
V funkcionalni enoti F6.1 (E1 in E2) sta zasnovana dva tipa stanovanj, ki funkcionirata kot »hiša na hiši«. Objekta E1 in E2 sta organizirana tako, da se v posameznem objektu po prerezu v višino prepletata po dve stanovanji. Objekt je etažnosti P+2. Stanovanja funkcionalne enote F6.2 (E3, E4, E5) so v prvih treh etažah enaka, le zadnja terasna etaža se od osi do osi v prečni smeri zamika in s tem dodaja objektu dinamičnost.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2017
Velikost objekta
4063 m2
Kvadratura parcele
7600 m2
Investitor
Stanovanjski sklad RS

Projektantska ekipa

Arhitektura
Bevk-Perović arhitekti
Krajinska arhitektura
Bruto
Fotografije
Miran Kambič
Strojne instalacije
ISP d.o.o.
Elektro instalacije
Eldata d.o.o.
Gradbene konstrukcije
Elea iC d.o.o.

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Kolektor Koling d.o.o.
Gradbena dela
VG5 d.o.o., Kolektor Koling d.o.o.
Konstrukcije
Razvojni zavod d.d.
Okna, vrata
Gašper trženje d.o.o., Lip Bled d.o.o., Jelovica okna d.o.o.