Slovenska arhitektura

Stanovanjska soseska Brdo 2

Dekleva Gregorič arhitekti / 2022
LOKACIJA: Pot Rdečega križa, Ljubljana

Primarno vodilo urbanistične zasnove nove soseske Brdo 2 je bilo zasnovati prostorsko razporeditev zaželenega števila stanovanjskih enot tako, da se bo to po eni strani kontekstualno navezovalo na merilo obstoječe soseske Brdo 1, obenem pa se bo po drugi strani približalo tipologiji točkovne individualne pozidave, ki prevladuje v širšem območju. Pomembno izhodišče je tudi želja ustvariti sosesko, kjer bo prevladoval raznovrsten, varen, odprt prostor, prežet z novim zelenim sistemom, ki je osnova za dobro počutje bodočih prebivalcev.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2022
Velikost objekta
64884 m2
Kvadratura parcele
47629 m2
Nagrade
Plečnikova medalja 2022
Investitor
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Projektantska ekipa

Arhitektura
Dekleva Gregorič arhitekti
Krajinska arhitektura
Pro Horto Strgar d.o.o.
Fotografije
Miran Kambič
Strojne instalacije
Veling-Deol d.o.o.
Elektro instalacije
Mat.el d.o.o.
Gradbene konstrukcije

Izvajalci in dobavitelji