Slovenska arhitektura

Športna dvorana Podčetrtek

Enota, Dean Lah / 2011

Občinska športna dvorana ni namenjena le športu, ampak je tudi glavna dvorana za kulturne dogodke. Prav ta dvojna vloga je bila izhodišče za njeno oblikovanje. Osnovni oblikovni nosilec je »rdeča preproga«, ki obiskovalce pripelje do prireditev v objektu. Svečanost dostopa zvečer poudarja tudi svetlobni ornament na fasadi.

AVTORJI / Enota (Dean Lah, Milan Tomac, Maruša Zupančič, Alja Černe, Polona Ruparčič, Tomi Maslovarić, Anna Kravcova, Zana Starovič, Nuša Završnik Šilec, Dean Jukić, Nebojša Vertovšek, Darja Zubac, Marko Volf, Andrej Oblak, Nina Kozin, Mojca Šavnik, Sabina Sakelšek, Esta Matković)

 


Podatki o objektu

Leto izgradnje
2011

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji