Slovenska arhitektura

Rekonstrukcija Narodne galerije

Api arhitekti d.o.o. / 2015

Narodna galerija je umetnostni muzej z eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Skozi njeno zgodovino so si strokovnjaki prizadevali za oblikovanje čim popolnejše zbirke likovne ustvarjalnosti v obdobju od srednjega veka do sredine 20. stoletja.

Od začetkov v letu 1918 dalje se je Narodna galerija spopadala s prostorskimi problemi, ki jih je vsa desetletja občasno in sproti reševala, tudi po tem, ko je leta 1925 dobila domovanje v Narodnem domu in je v tej stavbi leta 1928 postavila prvo stalno zbirko. Skupaj z naraščajočim številom umetnin se je večala prostorska stiska. Ob splošnem tehnološkem napredku in moderniziranih doktrinah muzejske stroke so se razvijale tudi zahteve po oblikovanju primernega okolja za umetnine. Matična palača Narodne galerije – Narodni dom –, stavba s konca 19. stoletja, je postala premajhna in neustrezna. Med letoma 2012 in 2015 je bila izvedena celovita rekonstrukcija Narodnega doma, dotrajane palače, neprimerne za sodobno muzejsko dejavnost.

Prenovljen kompleks Narodne galerije obsega skoraj 13.000 m2 v povezanem kompleksu treh stavb, ki so nastajale med letoma 1894 in 2001. Glavna naloga pri rekonstrukciji Narodnega doma je bila zagotoviti ustrezno pretočnost med veznim delom in galerijskimi prostori v objektu bivšega Narodnega doma. Delo arhitekta je bilo v veliki meri determinirano z dejstvom, da objekt predstavlja pomembno kulturno dediščino, ki bo predstavljena v svoji prvotni podobi. Zato so bili posegi, ki jih je zahtevala izboljšana funkcionalnost, načrtovani z zadržanostjo, ki zagotavlja prepoznavnost prvotne funkcije in podobe objekta.

 

Podatki o objektu

Leto projekta
2010
Leto izgradnje
2015

Projektantska ekipa

Arhitektura
Uroš Birsa
Krajinska arhitektura
Api arhitekti d.o.o.
Fotografije
Jaka Birsa
Strojne instalacije
Biro Petkovski d.o.o.
Elektro instalacije
ProFi d.o.o. – Bojan Germovšek
Gradbene konstrukcije
Konstat biro d.o.o.

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
VG5 d.o.o.