Slovenska arhitektura

Promocijsko kongresni center Pr’ Nanetovih

Linear , Silvija Kajzer / 2011

Hiša je etnološka dediščina lokalnega značaja. Bila je zgrajena v prvi polovici 19. stoletja, nato večkrat predelana, dozidana, nazadnje prepuščena razpadanju. S prenovo je poudarjeno ljudsko stavbarstvo premožnejšega sloja lokalnega prebivalstva, kar odražajo velikost objekta, drugačna razporeditev, detajli, predvsem pa poslikave vseh bivanjsko uporabnih prostorov. Ob določanju kvalitet objekta je bila izpostavljena predvsem želja po ohranitvi duha in vzdušja različnih obdobij z najkvalitetnejšimi elementi, ki dajejo objektu značaj.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2011
Investitor
Javni zavod Park Škocjanske jame

Projektantska ekipa

Arhitektura
Silvija Kajzer
Interier
Linear, Silvija Kajzer
Gradbene konstrukcije
Elita ib d.o.o.
Ostali sodelujoči
Eda Belingar, ZVKDS OE NG, Odgovorni konservator, Andrej Jazbec, RC ZVKDS, odgovorni restavrator, Zvona Ciglič in Tina Novak Pucer, PMK

Izvajalci in dobavitelji

Gradbena dela
Instalacije