Slovenska arhitektura

Promocijsko kongresni center Pr’ Nanetovih

Silvija Kajzer, Linear / 2011

Hiša je etnološka dediščina lokalnega značaja. Bila je zgrajena v prvi polovici 19. stoletja, nato večkrat predelana, dozidana, nazadnje prepuščena razpadanju. S prenovo je poudarjeno ljudsko stavbarstvo premožnejšega sloja lokalnega prebivalstva, kar odražajo velikost objekta, drugačna razporeditev, detajli, predvsem pa poslikave vseh bivanjsko uporabnih prostorov. Ob določanju kvalitet objekta je bila izpostavljena predvsem želja po ohranitvi duha in vzdušja različnih obdobij z najkvalitetnejšimi elementi, ki dajejo objektu značaj.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2011

Projektantska ekipa

Interier
Silvija Kajzer, Linear

Izvajalci in dobavitelji