Slovenska arhitektura

Proizvodni obrat v Ribnici

studio abiro / 2023
LOKACIJA: Opekarska cesta, Ribnica

Jedro stavbnega telesa predstavlja osrednja proizvodnja dvorana, tehnično zgrajena iz armirano betonskih troslojnih prefabriciranih stenskih elementov in prednapetih votlih plošč. Ob osnovni kvader je prislonjen ritmično členjen in lomljen pisarniški trakt, kjer se prepleta skeletna betonska in lesena konstrukcija. V vrhnji etaži se, preko proizvodnega dela stavbe, razprostira velik večnamenski prostor prekrit z večkapno lomljeno streho.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2023
Velikost objekta
1900 m2
Kvadratura parcele
3000 m2
Vrednost investicije
1.600.000 €
Investitor
Leokom d.o.o.

Projektantska ekipa

Arhitektura
Katja Cimperman, Matej Blenkuš, Grega Valenčič, David Klobčar, Mateja Železnik
Fotografije
Miran Kambič
Strojne instalacije
Peter Blažek
Elektro instalacije
Miran Špeh
Gradbene konstrukcije
Armatura, Uroš Žvan s.p.
Ostali sodelujoči
lesena fasada in leseni stropovi: Lukman Janko, s.p. – Brunles

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Leokom d.o.o.
Konstrukcije
PGM Hotič d.o.o.