Slovenska arhitektura

Prenova župnišča v Polju

Albina Kindlhofer, Valič arhitekti / 2010
LOKACIJA: Polje 351, Ljubljana

Župnija v Polju skupaj s cerkvijo in šolo soustvarja prepoznaven ambient kraja. Župnijska stavba je vsled družbenih zahtev v preteklosti zaprla glavni vhod na glavni strani stavbe in s tem povezavo z javnim prostorom. S prenovo smo vrnili glavni vhod na prvotno mesto. Preurejeno pritličje je bilo namenjeno javni rabi (pisarne, servisni prostori, kuhinja). Srednja etaža je namenjena stanovanju župnika in kaplana. Mansarda je preko novega naravno osvetljenega stopnišča ter dvigala dostopna javnosti. Namenjena je knjižnici, povezani z arhivom, in prireditveni dvorani. Detajli prenove so oblikovno zadržani in ustvarjajo jasno ločnico med staro in sodobno strukturo. Celotna stavba je po prenovi prepojena z naravno svetlobo, s ponovno jasnimi notranjimi in zunanjimi povezavami ter odprtimi pogledi na cerkev ter Alpe v daljavi.

Podatki o objektu

Leto projekta
2009
Leto izgradnje
2010
Velikost objekta
900 m2
Kvadratura parcele
2000 m2
Vrednost investicije
750eur/m2

Projektantska ekipa

Arhitektura
Darja Valič, Albina Kindlhofer
Fotografije
Albina Kindlhofer, Darja Valič
Gradbene konstrukcije
Miran Pezdirc

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Rima d.o.o.