Slovenska arhitektura

Prenova objekta kulturne dediščine v Črnomlju

Arhitelje arhitekti, Albina Kindlhofer, Bojan Leva, Valič arhitekti / 2009

Stavba, v kateri domuje glasbena šola, ima spomeniško zaščiteno zunanjost in notranje stopnišče. Zaradi dotrajanosti in neustrezne razporeditve prostorov (premalo učilnic, ni bilo dvoran za nastopanje, neprimerne komunikacije, zastarela oprema, sanitarije, osvetlitev…) je bila nujna rekonstrukcija celotnega objekta in zamenjava poškodovanih delov z novimi. S prenovo je šola pridobila dvorani, posodobljene učilnice, sanitarije, prostore za vodstvo in novo dvigalo.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2009

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji