Slovenska arhitektura

Pot Štorta

Marjetica Potrč, Romana Kačič / 2023
LOKACIJA: Matteotijeva in Oljčna pešpot med piranskimi vrtovi in oljčniki

Pešpoti med vrtovi so tradicionalne poti, ki vodijo iz središča mesta Piran do zelenega hriba z obdelovanimi vrtovi in oljčniki. Ti obdajajo mesto kot zeleni pas. Pešpoti so del kulturne krajine mesta, ki skoznje tudi diha. Ohranjena in vzdrževana mreža javnih pešpoti omogoča dostop in povezuje prostor. S popravilom teh poti se neformalne delavnice osredotočajo na ohranjanje poti za prihodnje generacije. Projekt med drugim tudi opominja, da so poti med vrtovi skupno dobro in eden od ključnih elementov v mozaiku trajnostnega mesta.

Več informacij o projektu Pot Štorta si lahko preberete na povezavah PIRAN PRIROČNIK in PIRAN ZINE.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2023
Investitor
Obalne galerije Piran
Institucije
Obalne galerije Piran, Krajevna skupnost Piran, Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta – program Vizualne umetnosti in oblikovanje, Občina Piran, Javno podjetje Okolje Piran

Projektantska ekipa

Krajinska arhitektura
Abakkum, Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran
Fotografije
Polonca Lovšin, Boštjan Bugarič
Ostali sodelujoči
Boštjan Bugarič, Polonca Lovšin

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Zavod Suhi zid