Slovenska arhitektura

Pokopališče Srebrniče

Arhitekton, Aleš Vodopivec, Nena Gabrovec, Davorin Gazvoda, Dušan Ogrin / 2000

Prostor pokopališča v gozdu opredeljujeta dva objekta, manjša stavba s cvetličarno, servisnimi prostori in pisarnami ob glavnem vhodu ter osrednji poslovilni objekt z vežicami v osi obredne poti. Kompozicija poslovilne dvorane je tripartitna: v osi sprevodne poti je pokrit portik, od koder je vstop v dvorano, ki se preko panoramskih zasteklitev odpira v naravno okolje. Linearno nanizane vežice ločujejo ozelenjeni atriji, ki predstavljajo edini stik z zunanjim svetom. Lesen zaslon, ki je tudi na fasadi servisnega objekta, razmejuje prostor osrednje pokopališke aleje od intimnejšega gaja pred vežicami. Tanka, prosojna linija je v prostoru prisotna predvsem s svojo senco. Zaključi se s cevnimi zvonovi.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2000

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji