Slovenska arhitektura

Pokopališče in vežica Želimlje

Sim On / 2013

Osrednji poslovilni prostor je umeščen na sredino pokopališča, kjer je v središče dogajanja postavljena vežica. Pot v obliki klančine povezuje stari in novi plato. Poslovilni objekt je skromen in preprost monolit, ki se ujema s figuraliko sosednjih objektov. Les kot izredno lokalen material je uporabljen za konstrukcijo lupine, bakreni ovoj in kompaktno betonsko jedro pa predstavljata večnost in trdnost.

Podatki o objektu

Leto projekta
2005
Leto izgradnje
2013

Projektantska ekipa

Arhitektura
Simon Vošnjak
Fotografije
Klemen Demšar, Matevž Paternoster

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Razvojni zavod d.d.