Slovenska arhitektura

Pogon 2 – Energetska prenova

Superform / 2015

Investitor je preselil proizvodno dejavnost na novo lokacijo v poslovni objekt (nekdanja Gorenjeva hala), ki je bil potreben energetske obnove.

Geometrija zasnove dodanega fasadnega ovoja izhaja iz nagnjene fasade obstoječega prizidka. Orodje oblikovanja nove fasade se nanaša na obliko strojnega zobnika, enega izmed proizvodov podjetja. Z združitvijo teh dveh osnovnih principov oblikovanja smo razvili učinek, ki ustvarja optično iluzijo tridimenzionalne fasade. Poslovni objekt na zaznavnem nivoju izraža identiteto podjetja.

Podatki o objektu

Leto projekta
2014
Leto izgradnje
2015

Projektantska ekipa

Arhitektura
Anton Žižek, Marjan Poboljšaj, Špela Jančar
Fotografije
arhiv biroja

Izvajalci in dobavitelji

Fasade in izolacije
AJM d.o.o.