Slovenska arhitektura

Podružnična osnovna šola Ledine

Boštjan Kikelj, Mojca Magajne, Klemen Pavlin / 2013

Prizidek sledi programski in volumetrični zasnovi obstoječe šole, ki je v celoti ohranjena. Tvorijo ga sklop učilnic, prizidan na zahodni strani šole kot nadaljevanje dvonadstropnega volumna obstoječih učilnic, in skupni prostori šole, ki so zasnovani v podaljšku obstoječega enonadstropnega objekta vzdolž Cankarjeve ulice. Tloris v obliki črke L podpira varnost otroškega igrišča in daje zaščito pred burjo in hrupom. Zaradi nadaljevanja objekta vzdolž obstoječe gradbene linije ob cesti so ohranili večji del zemljišča, ki omogoča uporabo za morebitne poznejše širitve šolskega kompleksa. Zunanjščina učilnic je bela, medtem ko je večina volumna obložena s fasadnimi ploščami dveh rdečeoranžnih odtenkov. Objekt poživlja krajinsko potezo.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2013

Projektantska ekipa

Arhitektura
Boštjan Kikelj, Mojca Magajne, Klemen Pavlin

Izvajalci in dobavitelji

Fasade in izolacije