Slovenska arhitektura

Parkirišče Velenje

Enota / 2014

Velenje je bilo zasnovano kot vrtno mesto in je zato imelo veliko prostih zelenih površin. Te so se s povečevanjem števila vozil začele žal počasi spreminjati v parkirišča. Da bi oživili nekdanji karakter mesta, je treba površine, ki jih danes zasedajo parkirišča, zmanjšati in racionalizirati z večnivojskim parkiranjem. Parkiranje in izstop na novem parkirišču sta enostavna, največ eno etažo izven nivoja ceste. Obod parkirišča pa je oblikovan v sozvočju z naravno krajino, ki ga obdaja.

Podatki o objektu

Leto projekta
2012
Leto izgradnje
2014
Velikost objekta
4.222 m2
Vrednost investicije
1.020.000
Investitor
Mestna občina Velenje

Projektantska ekipa

Arhitektura
Enota, Dean Lah, Milan Tomac, Tjaž Bauer, Andrej Oblak, Polona Ruparčič, Nuša Završnik Šilec, Alja Černe, Nebojša Vertovšek
Fotografije
Miran Kambič
Strojne instalacije
Nom biro d.o.o.
Elektro instalacije
ELSING d.o.o.
Gradbene konstrukcije
Elea iC d.o.o.

Izvajalci in dobavitelji

Konstrukcije
Lafarge