Slovenska arhitektura

Osnovna šola Alojzija Šuštarja

Studio UR.A.D. / 2014
LOKACIJA: Štula 23, Ljubljana

Novi objekt je v prostor umeščen tako, da tvori skladno celoto z obstoječim objektom Zavoda sv. Stanislava. Oblikovno je podrejen njegovi dominantni vlogi. Nadaljuje obstoječo osno zasnovo z nizanjem programskih sklopov z vmesnimi atriji na obeh straneh te centralne osi. Med objektoma je nastal nov zunanji prostor, ki je zaradi ustrezne odmaknjenosti od prometnih površin ter preselitve servisnih prostorov v klet postal glavni zunanji prireditveni prostor – forum celotnega kompleksa Zavoda sv. Stanislava.

Podatki o objektu

Leto projekta
2008
Leto izgradnje
2014
Velikost objekta
12.860,28 m2

Projektantska ekipa

Arhitektura
Boštjan Kikelj, Mojca Magajne, Klemen Pavlin, Tomaž Faganeli
Fotografije
Boštjan Kikelj

Izvajalci in dobavitelji

Notranja oprema
Gradbeni materiali
Salonit Anhovo d.d.