Slovenska arhitektura

Osnovna šola Alojzija Šuštarja

Studio UR.A.D. / 2014
LOKACIJA: Štula 23, Ljubljana

Novi objekt je v prostor umeščen tako, da tvori skladno celoto z obstoječim objektom Zavoda sv. Stanislava. Oblikovno je podrejen njegovi dominantni vlogi. Nadaljuje obstoječo osno zasnovo z nizanjem programskih sklopov z vmesnimi atriji na obeh straneh te centralne osi. Med objektoma je nastal nov zunanji prostor, ki je zaradi ustrezne odmaknjenosti od prometnih površin ter preselitve servisnih prostorov v klet postal glavni zunanji prireditveni prostor – forum celotnega kompleksa Zavoda sv. Stanislava.

Podatki o objektu

Leto projekta
2008
Leto izgradnje
2014
Velikost objekta
12.860,28 m2

Projektantska ekipa

Arhitektura
Boštjan Kikelj, Mojca Magajne, Klemen Pavlin, Tomaž Faganeli
Fotografije
Boštjan Kikelj

Izvajalci in dobavitelji

Gradbeni materiali