Slovenska arhitektura

Onkraj gradbišča

Pobudniki: KUD Obrat, Stefan Doepner, Urška Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič /

Dolgo časa zaprto gradbišče ob Resljevi cesti se v sodelovanju z zainteresiranimi spreminja v živ skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, ekologiji, izobraževanju in kulturi. Cilj projekta je preverjati in predstavljati potenciale mestnih degradiranih območij in njihovega prevrednotenja z začasnimi in skupnostnimi intervencijami, kakor tudi spodbujati procesualno in participativno prostorsko načrtovanje in urejanje ter urbano ekološko vrtnarjenje. Trenutno “Onkraj gradbišča” okoli 100 udeleženk in udeležencev obdeluje približno 40 vrtičkov in soustvarja dogodke. Želijo si, da bi se projekt kot svojevrsten primer urejanja degradiranega mestnega območja po načelu “od spodaj navzgor” prenesel tudi na druge, tako ali drugače sorodne lokacije v mestu.

Podatki o objektu

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji