Slovenska arhitektura

NC Planica – Osrednji objekt

Stvar d.o.o. / 2015
LOKACIJA: Rateče - Planica

Osrednja stavba NC Planica je umeščena v težišče skakalnega in tekaškega dela nordijskega centra. Vkopani del s trietažno večnamensko dvorano je najvišja terasa terena ob poti v Tamar.  Na strehi dvorane sta smučarski stadion in nogometno igrišče. Koncentrična arhitektura nadzemnega dela stavbe povezuje naravne in kulturne prvine prostora.  V vhodni avli sta horizontalni in vertikalni vetrovnik, interaktivna razstava v gornjih etažah pa se zaključi s paviljonom na panoramski strehi.

Podatki o objektu

Leto projekta
2009
Leto izgradnje
2015
Velikost objekta
8500 m2
Vrednost investicije
10.000.000 eur

Projektantska ekipa

Arhitektura
Aleš Vodopivec, Marko Smrekar
Krajinska arhitektura
Studio AKKA, Ana Kučan, Luka Javornik
Fotografije
Miran Kambič
Strojne instalacije
I.S.P. d.o.o., Eso projekt d.o.o.
Elektro instalacije
Eldata d.o.o., El-ari d.o.o.
Gradbene konstrukcije
Grad-art d.o.o.
Ostali sodelujoči
Gaja Trbižan, Maj Plemenitaš, Miha Slekovec, Ana Tepina, Mojca Kumer

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Kolektor Koling d.o.o.
Gradbeni materiali
Salonit Anhovo d.d., SILVAPRODUKT