Slovenska arhitektura

Mediadom Piran

Pia Studio / 2014

Mediadom Piran stoji v zgodovinskem jedru Pirana. Med vzdrževalnimi deli stare stavbe so pred leti odkrili arheološke najdbe. Na pobudo občine Piran je nastal projekt njihove predstavitve »in situ« v kletni etaži in pritličju. V nadstropju so danes multimedijska dvorana in prostori Zveze kulturnih društev Piran. Celoten objekt je namenjen kulturnemu središču in multimedijskemu muzeju mesta Piran. Poglavitni konstrukcijski poseg v stavbo je bila izvedba nove medetažne plošče kovinske konstrukcije, ki se pazljivo izogiba arheološkim najdbam.

Podatki o objektu

Leto projekta
2009
Leto izgradnje
2014
Velikost objekta
367,57 m2
Vrednost investicije
1.100.000 eur

Projektantska ekipa

Arhitektura
Stanislava Pustoslemšek, Uršula Koren, Pascal Fusil
Fotografije
Pascal Fusil
Strojne instalacije
Jože Šušterič, Peter Blažek
Elektro instalacije
Boris Kocjančič
Gradbene konstrukcije
Igor Grdina

Izvajalci in dobavitelji