Slovenska arhitektura

Kulturno-pastoralni center srbske cerkvene občine v Ljubljani

Atelje Neapolis, Borut Simič, Janez Žerjav / 2012

Zasnova novega župnišča izhaja iz središčne organizacije prostora v pravoslavnih skupnostih, a je interpretirana na sodoben način. Objekt je tako oblikovno kot po barvi podrejen dominanti sosednje cerkve sv. Cirila in Metoda ter poslopju Narodne galerije. Trapezoidna oblika tlorisa se odpira proti cerkvi. Svetloba med obodnimi konstrukcijami prodira globoko v notranjščino, kjer zaradi izbranih materialov in slikovne kompozicije nastajajo posebni svetlobni, bazilikalni učinki; vzdušje, ki ga ustvarja takšen prodor svetlobe v prostor, je primerno občutju pravoslavne veroizpovedi. Kolorit opreme oz. motivi likovnih poudarkov temeljijo na predpisanih liturgičnih barvah in simbolih pravoslavne cerkve.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2012

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji

Fasade in izolacije
Gradbeni materiali
Murexin d.o.o.