CENTER ZNANOSTI

Dekleva Gregorič arhitekti / 2023
Zbirno mesto
Park Gradaščica ob Barjanski cesti
Termin ogleda
pet. 25. 09. 2020 ob 17:30
REZERVACIJA OGLEDA

 

 

 

Z namenom promocije in popularizacije znanosti v Republiki Sloveniji ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želi MIZŠ vzpostaviti primerno infrastrukturo, katere delovno ime je »Center znanosti«. »Center znanosti« bo stičišče znanosti, tehnologije in kulture skozi tesno vpetostjo v gospodarstvo, raziskovalno dejavnost in izobraževanje. »Center znanosti« stremi k vzpostavitvi inteligentnega, inovativnega, interdisciplinarnega, interaktivnega organizma učenja, idej, ustvarjanja, povezovanja, raziskovanja in rešitev.

Krog je univerzalen simbol, ki svet predstavlja od atomskega do planetarnega merila. Kot tak je postal oblikovalsko orodje za sistematsko prostorsko organizacijo Centra znanosti, ki pod skupno streho v parku združuje serijo krožnih paviljonov. Osrednji razstavni paviljon definira središče sistema, kot sateliti ga obkrožajo programsko raznoliki paviljoni. Njegova ključna javna infrastruktura je zasnovana kot prostor za demonstracijo najnovejših in spekulativnih tehnologij ter materialov, ki ščitijo zdravje, prihranijo energetske in materialne vire ter spoštujejo okolje. Ambiciozna programska zasnova odraža inkluzivni arhitekturni pristop – je namreč zgradba, ki se zmore skozi svoj dolgotrajni življenjski cikel nenehno prilagajati.

Ogled objekta bo potekal pod vodstvom investitorja in arhitektov v Parku Gradaščica ob Barjanski cesti.

Naročnik je skupaj z zunanjim izvajalcem pripravil tudi virtualno predstavitev Centra znanosti, ki je dostopna preko aplikacije na povezavah: iOSAndroid

 

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2023
Velikost objekta
15240 m2
Kvadratura parcele
10866 m2
Nagrade
1. nagrada na enostopenjskem odprtem mednarodnem projektnem natečaju za Center znanosti
Investitor
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Projektantska ekipa

Arhitektura
Dekleva Gregorič arhitekti, Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Lea Kovič, Manca Žugič, Tanja Adler, Lea Stipanič, Martin Kruh
Strojne instalacije
Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Elektro instalacije
Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Gradbene konstrukcije
Line d.o.o.
Tehnološki načrti
IXA d.o.o.
Ostali sodelujoči
Standard d.o.o., PIN d.o.o.

Izvajalci in dobavitelji

Zunanja zasaditev
Pro Horto Strgar d.o.o.
X

Rezervacija ogleda

CENTER ZNANOSTI

Za vstop v vse objekte je potrebna rezervacija preko prijave v tem spletnem obrazcu.
Osebni podatki se zbirajo le za namene obveščanja o dogodkih projekta OHS in evidentiranja oseb, ki vstopajo v objekte.
Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. V skladu z začasnimi omejitvami zbiranja se osebni podatki hranijo 1 mesec po preteku dogodka.

S prijavo vsak prijavitelj sprejema tudi pogoje vstopanja v objekte, ki bodo predstavljeni ob ogledu vsakega objekta (morebitno: sezuvanje ob vhodu v zasebne objekte, prepoved fotografiranja, prepoved vstopanja v določene prostore).

Na ogled pridite le v primeru, da ste zdravi in niste bili v stiku z osebami, ki kažejo znake okužbe ali so v karanteni.
Ogledi bodo potekali v manjših skupinah, zagotovljena bo minimalna varnostna razdalja med udeleženci. Prosimo, da s seboj prinesete svojo masko, saj je v zaprtih prostorih obvezna uporaba zaščitne maske.

Izberite termin