Slovenska arhitektura

In, Ali

Superform / 2011

Na parceli je včasih stala kmetija, ki jo je bilo treba zaradi dotrajanosti porušiti. Njeno postavitev ohranja nova hiša, ki izkorišča naklon terena, v katerega je deloma vkopana, deloma pa je nanj položena. Fasada hiše posnema vzorec kozolca. Etaži sta zamaknjeni, tako da je na eni strani nastal nadstrešek, na drugi pa svetloba prodira v spodnje nadstropje.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2011

Projektantska ekipa

Arhitektura
Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Meta Žebre
Krajinska arhitektura
Bruto, Matej Kučina

Izvajalci in dobavitelji