Slovenska arhitektura

Igrišče Gubčeva

Pazi!park / 2013

Pobuda za projekt se je izoblikovala leta 2011, ko se je skupina staršev skupaj z vzgojiteljskim in vodstvenim kadrom vrtca Najdihojca, enota Čenča, odločila, da se loti urejanja igrišča. V fazi načrtovanja so otroci v okviru uradnega programa vrtca skupaj s strokovnjaki proučevali obstoječa igrišča po Ljubljani in oblikovali načrt za novo igrišče, ki vključuje motive, kot so »terasa za sončenje« za punčke, »domišljijsko ognjišče« za fante in druge. Delo je potekalo projektno oziroma v obliki popoldanskih delavnic, v skupni režiji staršev in strokovnih delavk in delavcev vrtca. Vrednost izvedenega projekta ni le v kakovostni priložnosti za igro in povezovanju lokalne skupnosti, temveč tudi v prispevku na ravneh posameznikove oz. posamezničine osebnosti, družbene vloge, krepitve občutka za prostor, pripadnost, skupnost, odgovornosti do okolja in sebe v njem.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2013

Projektantska ekipa

Arhitektura
Urška Kranjc, Andreja Štrukelj Sinčič

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Pazi!park, Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o., vrtec Najdihojca, Smetumet