Slovenska arhitektura

Hiša Gabrje

3biro, Janez Koželj, Blaž Rupar, Tina Rupar Kobe / 2010

Postavitev hiše, oblika in organizacija so med seboj soodvisne ter prilagojene lokalnim danostim. Notranjost je povezana z zunanjostjo, razporeditev prostorov s konstrukcijo, prerez s postavitvijo, fasadni ovoj z odprtinami, volumen stavbe s parcelo. Proti sosedom na severu se hiša zapira, proti dolini na jugu odpira. Notranji prostori in zunanji podaljški imajo skoraj enako površino, kar zagotavlja različne možnosti uporabe. Zasnova hiše je enostavna, spredaj je odprta, zadaj zaprta, spredaj je niz bivalnih, zadaj niz pomožnih prostorov. Pritličje ima armiranobetonsko konstrukcijo, nadstropje pa je montažno leseno.

 

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2010

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji