Slovenska arhitektura

Glavni trg Ljutomer

Reichenberg arhitektura, Bogdan Reichenberg, Gregor Reichenberg, Rok Pohl, Tomaž Krištof, Sašo Rek / 2008

Ureditev trga temelji na dveh osnovnih konceptualnih mislih. Vzpostavlja osrednje prazne površine trga, hkrati pa ustvarja prostorske poudarke, usmerja poglede in gibanje v vzdolžni smeri. Mestna hiša je izpostavljena kot glavna dominanta trga. V izhodišču je trg nastal okoli mokrišča – ribnika, zato voda predstavlja njegov dinamični motiv. Agregatna stanja vode so na trgu oblikovno parafrazirana in so predstavljena od kristala do vodnega zrcala. Kamnita ploščad predstavlja polje dogajanja, ki je vpeto med mestne hiše. Vzdolž trga so nanizani spremljevalni programi.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2008

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji