Slovenska arhitektura

FERRARIJEV VRT

Maks Fabiani /
LOKACIJA: Štanjel 1a, 6222 Štanjel

Ferrarijev vrt je bil zgrajen v obdobju med obema vojnama kot nadgradnja vile Ferrari, ki je delo kraškega arhitekta Maksa Fabianija (1865-1962).

Fabiani je vrt zasnoval terasasto, prilegajoč se obliki štanjelskega hriba. Vključil je tako tradicionalne materiale in elemente kot tudi take, ki s Krasom niso imeli nič skupnega. Oboje je prepletel v skladno celoto. Najbolj prepoznaven je ovalen bazen z otočkoma, ki ga napaja voda iz domišljenega vodovodnega sistema.

Vrt ob vili Ferrari je kulturni spomenik državnega pomena.

Ogled vrta bo potekal pod vodstvom lokalne vodičke Nataše Kolenc.

Podatki o objektu

Velikost objekta
Območje kulturnega spomenika: okoli 10 ha m2
Kvadratura parcele
Osrednji del Ferrarijevega vrta: okoli 9000 m2 m2
Investitor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Občina Komen
Institucije
Zavod za varstvo kultrurne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica

Projektantska ekipa

Krajinska arhitektura
Hortikulturne ureditve: Matjaž Mastnak univ. dipl. inž. gozd., ekipa Arboretuma Volčji Potok, Jožica Golob-Klančič, univ. dipl. ing. hort.
Fotografije
Ivana Žigon
Konservatorski načrt
Nataša Kolenc univ. dipl. inž. arh., mag., Špela Govže akad. kons. rest., s sodelavci ZVKDS – Restavratorski center, Odgovorna konservatorka: Marvy Lah Sušnik, u.d.i.k.a.
Ostali sodelujoči
Ureditev čebelnjaka: Jožef Švagelj, Obnova vodovodnega sistema in grajenih struktur v osrednjem delu vrta: Nataša Kolenc univ. dipl. inž. arh.; Andotehna d.o.o., Obnova panoramske ceste: Ustanova Maks Fabiani

Izvajalci in dobavitelji

Gradbena dela
Kraški zidar, Sežana
Instalacije
Vodovodni sistem: Andotehna d.o.o., Kraški vodovod Sežana
Zunanja zasaditev
Vrtni center Arboretum Volčji Potok, Trajnice Golob-Klančič Vitovlje, Alma Čeligoj, Urbana natura s.p., Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije
Zaščita materialov
Skrb in vzdrževanje: Istok Lozej, Občina Komen, ORA Sežana