Slovenska arhitektura

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Zadravec arhitekti / 2016
LOKACIJA: Krekova ulica 2, Maribor

Koncept prenove mestne palače sloni na premisi, da se stavba “predela” s čim manj posegi. S prenovo so vzpostavili kvalitetne prostore za izvajanje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega ter umetniškega delovanja, obenem pa so ohranili tako prostorsko zasnovo kot ključne arhitekturne elemente stavbe. Ulična fasada je v celoti ohranjena, edini poseg v fasado predstavlja preureditev nekdanjega servisnega vhoda v vhod razstavišča Hiša arhitekture Maribor s prebojem do visokega pritličja. Dvoriščna fasada stavbe je skoraj v celoti predelana s pridanim sklopom dvigala, galerije ter požarnega stopnišča. Nov ritem fasadnih odprtin v ohranjenem delu dvoriščnega zidu z zaobljenimi vogalnimi linijami nadvišanega stopniščnega jedra ter ritem črnih panelnih plošč požarnega stopnišča diskretno vzpostavlja novodobno podobo. Nova prostorsko-programska zasnova stavbe je prilagojena grajeni strukturi, arhitekturni detajli palače pa se z decentnimi novodobnimi posegi ohranjajo v čim večjem deležu. Nad vhodnim stopniščem so po vertikali v prvi in drugi etaži ter mansardi, ki je v celoti prenovljena, nanizane tri velike predavalnice. Zahodno od vertikalnega niza osrednjih predavalnic so v prvi, drugi in tretji etaži urejene specializirane učilnice oz. predavalnice, vzhodno od njih pa so v pritličju, 1. in 2. etaži ter v mansardi kabineti ter risalnica. Kletna etaža ima v zahodnem traktu urejene delavniške prostore, v vzhodnem pa je urejeno razstavišče (Hiša arhitekture Maribor) ter večnamenski prostor, ki se uporablja po potrebi kot delavnica, prostor za poletne šole, seminarje ali kot dodatno razstavišče.

Podatki o objektu

Leto projekta
2012
Leto izgradnje
2016
Velikost objekta
2342 m2

Projektantska ekipa

Arhitektura
Janko J. Zadravec, Uroš Lobnik
Interier
Janko J. Zadravec, Uroš Lobnik
Fotografije
Virginia Vrecl, Uroš Lobnik

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
VG5 d.o.o.
Gradbeni materiali
Murexin d.o.o.