Slovenska arhitektura

Fakulteta FERI

David Mišič, Ljubo Mišič / 2006

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko – FERI zaseda prostor med obstoječimi objekti. Oblikovana je introvertirano, z veliko osrednjo avlo, ki se razteza čez celo globino in višino stavbo. Avla je naravno osvetljena in povezuje tri sklope fakultete, velike predavalnice, učilnice in laboratorije ter blok kabinetov, ki imajo oblikovane notranje fasade. Zunanja fasada objekta je bolj zaprta. Izvedena je iz patiniranih cinkovih plošč v pravilnem horizontalnem rastru, ki ga prekinjajo na videz naključno zarezane odprtine.

 

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2006

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji

Fasade in izolacije
Gradbeni materiali
Murexin d.o.o.