Slovenska arhitektura

Evangelijska cerkev

Borut Simič, Atelje Neapolis / 2012

Prenova objekta in notranjosti Mordaxove kapele božjega groba, sedaj Evangelijske cerkve Dobrega pastirja v Novem mestu na Grmu, je težila k posodobitvi izvajanja in večji kakovosti verskih obredov. Poseg v gradbeno strukturo obstoječe stavbe, ki je registrirana kot kulturna dediščina, je bil minimalen. Nove konstrukcije so ločene od objekta in delujejo kot celota, ki je polna simboličnih navezav na svetopisemsko izročilo. Poleg opreme kapele so na novo oblikovani kor in stopnice do njega ter preboj za nov vhod v cerkev preko zakristije.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2012

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji