Slovenska arhitektura

Enota Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje v Zalogu

Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o. / 2016
LOKACIJA: Center Zalog, Agrokombinatska cesta 2, Ljubljana

Novi prostori glasbene šole Ljubljana Moste – Polje so umeščeni v 1. nadstropje novega večnamenskega objekta »Center Zalog«. Enoto glasbene šole sestavljajo šest učilnic različnih velikosti, zbornica in pisarna. Velika učilnica se s prerazporeditvijo opreme lahko spremeni v manjši prireditveni prostor. Prostore povezuje igrivo oblikovan hodnik. Dobra prostorska akustika je dosežena z oblikovanjem tlorisne zasnove nepravilnih oblik in akustičnimi oblogami v vseh prostorih, kjer se izvaja glasbeni pouk.

Podatki o objektu

Leto projekta
2014
Leto izgradnje
2016
Velikost objekta
300 m2

Projektantska ekipa

Arhitektura
Andreja Štrukelj Sinčič, Simona Pogačar, Jana Baraga
Fotografije
Sašo Valjavec

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Lesnina MG oprema d.d.