Slovenska arhitektura

Doživljajsko razstavišče Ljubljanica

Delavnica d.o.o. / 2016
LOKACIJA: Tržaška cesta 32, Vrhnika

Večfazno revitalizacijo nekdanje šivalnice IUV Vrhnika v Kulturni center Vrhnika zaključuje ureditev prostorov Doživljajskega razstavišča s stalno razstavo Moja Ljubljanica.
Razstavišče je konceptualno razdeljeno na svet spodaj, gladino in svet zgoraj. Skozi te tri ravnine je predstavljena bogata dediščina reke Ljubljanice – v spodnji etaži (pod zemljo, pod gladino) razlaga naravnih danosti porečja in arheološki izsledki in najdbe, v zgornji etaži (na bregu reke, v življenjskem okolju človeka) pa interpretacije teh izsledkov, ki nam dajejo vpogled v življenje človeka skozi vsa obdobja od prazgodovine do danes, nanizana v logičnem časovnem zaporedju. Obe ravni povezuje »gladina reke« – tla, po katerih plujemo skozi razstavo -, ta pa se izraža v uporabi naravnega materiala (les) in aplikaciji človekove bistvene različnosti od preostale narave – uma. Govorjena in pisana beseda – informacijska reka – v obliki citatov, vgrajenih v talni premaz, tako kot tok reke skozi prostor simbolizira razvoj človeške civilizacije.
Kot logično nadaljevanje tega se razstava dotakne tudi posledic razvoja in povratnih vplivov človekove dejavnosti na naravo. V sklepnem delu poti skozi razstavo predstavljamo najintenzivnejše obdobje človekove prisotnosti na Vrhniškem v nasprotju s podobami pristno ohranjenih naravnih vrednot okolja reke in njenega občutljivega kraškega izvora, ki nas kot zaključna kontemplacija pospremijo iz razstavišča.

Projekt je bil delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2016
Velikost objekta
975 m2

Projektantska ekipa

Arhitektura
Damijan Gašparič, Uroš Jereb, Maj Juvanec, Aleša Mrak Kovačič, Peter Bulovec, Barbara Zakrajšek, Irena Šinkovec
Fotografije
Jaka Babnik
Gradbene konstrukcije
Tomaž Habič

Izvajalci in dobavitelji