Slovenska arhitektura

Dežela kozolcev

Jože Cugelj, Iztok Kovačič, Rupert Gole / 2012

Muzej na prostem z 19 kozolci in Centrom za raziskovanje kulturne dediščine stoji v dolini reke Mirne. Kozolci zaradi spremenjenega načina kmetovanja izgubljajo svoj prvobitni pomen, ne prhni pa le osamela lesena konstrukcija, temveč izginja tudi pomembna nacionalna krajinska, tehnična in kulturna dediščina. Park s kilometer dolgo sprehajalno potjo je namenjen ohranjanju snovne dediščine in drugih etnoloških vsebin, na primer košnje, spravila sena in žit, v njem pa naj bi poleg delavnic potekale tudi kulturne prireditve. V muzeju je postavljenih šest značilnih tipov kozolcev: trije enojni (enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in trije dvojni (nizki, kozolec na kozla in toplar). Najstarejši je Lukatov toplar iz leta 1795. V bližini parka je tudi Simončičev toplar, edini kozolec v Sloveniji s statusom kulturnega spomenika državnega pomena.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2012

Projektantska ekipa

Krajinska arhitektura
Gregor Vreš, Tina Demšar Vreš

Izvajalci in dobavitelji