CUKRARNA – GRADBIŠČE

Scapelab / 2021
Lokacija ogleda
Zbirno mesto
Pod Fabianijevim mostom
Termin ogleda
Vsi termini zasedeni

Cukrarna je bila postavljena v začetku 19. stoletja na obrobju tedanje Ljubljane kot rafinerija sladkorja. Avtor prvotnega objekta je Matej Pertsch. Zaradi mnogoplastne stavbne in literarne zgodovine je varovana kot kulturna dediščina. Leta 2009 je Mestna občina Ljubljana razpisala natečaj, kjer je biro Scapelab predlagal, da se objekt v celoti izprazni in nameni galerijskemu prostoru velikega merila. Celotna investicija  je ocenjena na 23,2 mio €, od tega je vrednost gradbene pogodbe 21,5 mio €. Mestna občina Ljubljana je iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb pridobila nepovratna sredstva v višini dobrih 13 mio.

V sklopu festivala OHS bo organizirano vodenje po gradbišču podjetja Strabag, kjer so opravljena groba gradbena dela. Videti je mogoče prve obrise končne podobe in dimenzij nove Cukrarne.

Ker gre za ogled gradbišča, vas prosimo, da pridete primerno obuti. Če imate zaščitno čelado, jo prinesite s sabo.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2021
Velikost objekta
5.600 m2
Kvadratura parcele
7.900 m2
Investitor
Mestna občina Ljubljana
Institucije
ZVKDS

Projektantska ekipa

Arhitektura
Marko Studen, Jernej Šipoš, Boris Matić
Interier
Scapelab
Krajinska arhitektura
Scapelab
Fotografije
arhiv MOL
Strojne instalacije
Menerga d.o.o.
Elektro instalacije
SS Načrt s.p.
Gradbene konstrukcije
Elea iC d.o.o.

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
STRABAG d.o.o.
X

Rezervacija ogleda

CUKRARNA – GRADBIŠČE

Za vstop v vse objekte je potrebna rezervacija preko prijave v tem spletnem obrazcu.
Osebni podatki se zbirajo le za namene obveščanja o dogodkih projekta OHS in evidentiranja oseb, ki vstopajo v objekte.
Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. V skladu z začasnimi omejitvami zbiranja se osebni podatki hranijo 1 mesec po preteku dogodka.

S prijavo vsak prijavitelj sprejema tudi pogoje vstopanja v objekte, ki bodo predstavljeni ob ogledu vsakega objekta (morebitno: sezuvanje ob vhodu v zasebne objekte, prepoved fotografiranja, prepoved vstopanja v določene prostore).

Na ogled pridite le v primeru, da ste zdravi in niste bili v stiku z osebami, ki kažejo znake okužbe ali so v karanteni.
Ogledi bodo potekali v manjših skupinah, zagotovljena bo minimalna varnostna razdalja med udeleženci. Prosimo, da s seboj prinesete svojo masko, saj je v zaprtih prostorih obvezna uporaba zaščitne maske.

Izberite termin