Slovenska arhitektura

Celovita obnova Kobilarne Lipica

D-R-A-F-T- arhitekti / 2015
LOKACIJA: Lipica

Celovita obnova je po več kot 30 letih eden vidnejših posegov v najstarejšo blagovno znamko Slovenije, Kobilarno Lipica. S tem kobilarna ponovno odkriva primarno razumevanje fenomena kulturne krajine in državnega spomenika. Projekt je vključeval rekonstrukcijo objektov, drevoredov, ureditev dostopov, parka, razsvetljave, prometno ureditev in izgradnjo čistilne naprave. Ureditev posestva Kobilarne Lipica odpira nova izhodišča, zagotavlja boljšo organizacijo in predvsem drugačno razumevanje njene turistične vloge.

Podatki o objektu

Leto projekta
2014
Leto izgradnje
2015
Vrednost investicije
5.600.000 eur

Projektantska ekipa

Arhitektura
Matej Mljač
Interier
Neža Perger
Fotografije
Matej Mljač

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Gradbeni materiali
Murexin d.o.o.