Brv za pešce in kolesarje preko Savinje v Tremerjah

/ 2019
Lokacija ogleda
Zbirno mesto
Pri mostu, dostop po kolesarski poti s kolesom ali peš iz smeri Celja ali Laškega. Parkiranje je možno tudi v Tremerjah in se potem odpraviti peš do mostu.
Termin ogleda
REZERVACIJE TERMINOV SE ODPREJO

Naročnik zaradi deformabilnosti ni želel visečega mostu, pač pa inovativen most s prepoznavnim značajem.
Na odprtem prostoru med bujno zaraščenimi bregovi, kjer so najlepši razgledi po reki, smo želeli čim manj konstrukcije. Nosilna jeklena konstrukcija je zasnovana kot prostorsko paličje iz dveh vzdolžnih okroglih jeklenih profilov v spodnjem in zgornjem pasu. Dejansko gre za dve ravninski paličji, zvrnjeni navzven v tretjo dimenzijo. S tem se odpre več prostora za kolesarje in pešce.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2019
Velikost objekta
90 m (dolžina) m2
Vrednost investicije
1400000 €
Investitor
Direkcija RS za infrastrukturo
Institucije
Občina Laško (naročnik projektne dokumentacije)

Projektantska ekipa

Arhitektura
Odgovorni vodja projekta: dr. Viktor Markelj, univ.dipl.inž.gradb., Odgovorni projektant: Dušan Rožič, univ.dipl.inž.gradb.
Fotografije
Miran Kambič

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Adriaplan d.o.o.
Gradbena dela
Adriaplan d.o.o.
Konstrukcije
Petrič d.o.o. (izdelava jeklene konstrukcije), Freyssinet Adria SI d.o.o (dilatacije, dobava prednapetih sider)
Ograje
Jakob Rope Systems
X

Rezervacija ogleda

Brv za pešce in kolesarje preko Savinje v Tremerjah

Za vstop v objekte je potrebna rezervacija preko prijave v tem spletnem obrazcu. Osebni podatki se zbirajo le za namene obveščanja o dogodkih OHS in evidentiranja oseb, ki vstopajo v objekte. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

S prijavo prijavitelj sprejema pogoje vstopanja v objekte, ki bodo predstavljeni ob ogledu vsakega objekta (morebitno sezuvanje ob vhodu v zasebne objekte, prepoved fotografiranja, prepoved vstopanja v določene prostore).

Ogledi objektov bodo potekali v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. Obisk notranjih prostorov bo dovoljen osebam, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Prosimo vas, da na ogled pridete zdravi. Ogledi bodo potekali v manjših skupinah, zagotovljena bo minimalna razdalja med udeleženci. V zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitne maske.

Izberite termin