Slovenska arhitektura

Brv za pešce in kolesarje preko Savinje v Tremerjah

Ponting inženirski biro d.o.o. / 2019
LOKACIJA: Tremerje, kolesarska pot G17, odsek Celje – Laško

Naročnik zaradi deformabilnosti ni želel visečega mostu, pač pa inovativen most s prepoznavnim značajem.
Na odprtem prostoru med bujno zaraščenimi bregovi, kjer so najlepši razgledi po reki, smo želeli čim manj konstrukcije. Nosilna jeklena konstrukcija je zasnovana kot prostorsko paličje iz dveh vzdolžnih okroglih jeklenih profilov v spodnjem in zgornjem pasu. Dejansko gre za dve ravninski paličji, zvrnjeni navzven v tretjo dimenzijo. S tem se odpre več prostora za kolesarje in pešce.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2019
Velikost objekta
90 m (dolžina) m2
Vrednost investicije
1400000 €
Investitor
Direkcija RS za infrastrukturo
Institucije
Občina Laško (naročnik projektne dokumentacije)

Projektantska ekipa

Arhitektura
Odgovorni vodja projekta: dr. Viktor Markelj, univ.dipl.inž.gradb., Odgovorni projektant: Dušan Rožič, univ.dipl.inž.gradb.
Fotografije
Miran Kambič

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Adriaplan d.o.o.
Gradbena dela
Adriaplan d.o.o.
Konstrukcije
Petrič d.o.o. (izdelava jeklene konstrukcije), Freyssinet Adria SI d.o.o (dilatacije, dobava prednapetih sider)
Ograje
Jakob Rope Systems