Slovenska arhitektura

BRV NA RJU

Atelje Ostan Pavlin / 2021
LOKACIJA: BRV ČEZ SAVO MED VASEMA KAMNJE IN POLJE, BOHINJ

Nova brv se navezuje na kolesarsko pot Bohinj, ki so jo v biroju zasnovali pred več kot desetimi leti. Umeščena je med naselji Kamnje in Polje na lokacijo, kjer se cesta in reka dotikata. se navezuje na kolesarsko pot Bohinj. Obali sta različni po višini in značaju, to »asimetrično« situacijo povezuje umirjena linija mostu, ki vzpostavi horizont za prehajanje in za doživljanje bohinjske gorske krajine.
Na levem bregu se brv do poti spusti preko mostovža, v strugi pa se s stebrom nasloni na obstoječo skalo. Brv ima tudi »stransko roko«, ki se usmeri proti Kamnjam in pogledu na Peči.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2021
Velikost objekta
FOOTBRIDGE 40M, WOODEN PATH 30M m2, SIDE ARM 15M
Vrednost investicije
450.000,- € + DDV €
Nagrade
BIGSEE WOODDESIGN AWARD 2021 WINNER
Investitor
Občina Bohinj, Eko sklad

Projektantska ekipa

Arhitektura
Aleksander S. Ostan, Nataša Pavlin, sodelavec Anže Repinc
Krajinska arhitektura
Jana Kozamernik
Fotografije
Miran Kambič
Gradbene konstrukcije
Konzola d.o.o., Luka Pavlovčič udig.

Izvajalci in dobavitelji

Glavni izvajalec
Gorenjska gradbena družba d.d.