Slovenska arhitektura

Anonimni modernizem Trnovo

Nataša Koselj / 2021
LOKACIJA: Gradaška ulica 24, Ljubljana

Med leti 2020 in 2022 so se študenti Fakultete za arhitekturo UL pri izbirnem predmetu Slovenska arhitektura 20. stoletja pod mentorstvom izr. prof. dr. Nataše Koselj posvetili raziskovanju bližnje modernistične okolice Trnovega, na katero je močno vplival profesor Edvard Ravnikar in je bila do sedaj s strani stroke prezrta. V publikaciji in videu z naslovom anonimni modernizem Trnovo so predstavili tri lokacije z začetka 70. in prve polovice 80. let 20. stoletja: Glasbeno šolo Vič-Rudnik Toma Jurčiča, Trnovske bloke Aleksandra Peršina, Romana Remsa in Dušana Gorjupa ter Kompleks Trnovska pošta Aleksandra Peršina in Dušana Gorjupa. Nevsiljivo dovršena arhitekturna dela pomembno prispevajo k značilni podobi Trnovega in s svojo modernistično noto subtilno nadgrajujejo obstoječo arhitekturno tradicijo ter dane prostorske karakteristike in so tako postala nepogrešljiv del identitete Trnovega, Ljubljane in Slovenije.

Ogled v okviru festivala OHS 2022 so vodili: arhitekt Aleksander Peršin (Ravnikarjev diplomant in soavtor stanovanjske soseske SŠ-6 v Šiški ter nagrajenec Prešernovega sklada), arhitekt Tomo Jurčič (diplomant prof. Bitenca in Ravnikarjev sodelavec pri Cankarjevem domu in Ferantovem vrtu), arhitektka dr. Nataša Koselj (zunanja profesorica na Fakulteti za arhitekturo UL in slovenska predstavnica mednarodne organizacije Docomomo) in študent četrtega letnika arhitekture ter demonstrator Domen Cirar.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2021
Institucije
Docomomo Slovenija, UL Fakulteta za arhitekturo

Projektantska ekipa

Arhitektura
Tomo Jurčič, Aleksander Peršin, Dušan Gorjup, Roman Rems
Fotografije
Matic Hlede, Anja Flerin, Gaia Rožac, Urša del Cott, Domen Cirar, Timotej Resnik

Izvajalci in dobavitelji