fbpx

VSTOPITE V ODLIČNO ARHITEKTURO!

Slovenska arhitektura

Slovenska arhitektura

Vsi objekti

Prizidek k stanovanjski hiši
Reichenberg arhitektura
Več o projektu
Stanovanjsko naselje Črna vas
Atelje Ostan Pavlin
Več o projektu
Kavarna Moderna
Bine Likeb, Jure Likeb
Več o projektu
Vila Sončnica
M atelje, Peter Gabrijelčič
Več o projektu
Osnovna šola Brezovica
Sonet
Več o projektu
Prenova stanovanja v Trnovem
Studio drevo, Dejan Pfeifer, Nadja Pfeifer
Več o projektu
Športni center Squashland
Point d.o.o.
Več o projektu
Brv za pešce in kolesarje preko Savinje v Tremerjah
Ponting inženirski biro d.o.o.
Več o projektu

Mreža vrhunskih podjetij s področja gradnje

Vsa podjetja

Največja mreža birojev

Vsi biroji

Preberite

Več vsebin

Ni člankov.

  Želite prejemati naše e-novice?

  Z OHS sodelujejo

  "Arhitektura je zame oblikovanje prostora z določenim ciljem. Lahko je to občutek, ki ga želim vzbuditi v uporabniku prostora, ali pa postavitev elementov, s katerimi omogočim več naključnih srečanj med mimoidočimi. V teh primerih arhitektura deluje oz. zaživi šele s človeškim stikom - v odnosu z uporabnikom. Posledično lahko arhitekturo zares izkusimo le skozi neposreden odnos in živo interakcijo z njo. Odprte hiše Slovenije nam nudijo izjemno možnost, da lahko stopimo v odnos s kakovostno slovensko arhitekturo. Da lahko vstopimo v najboljše domače prostore in jih v celoti izkusimo. Da se jim lahko prepustimu in občutimo, kako delujejo na nas … In to je neprecenljivo."
  "Odprte hiše Slovenije je projekt, ki je izjemen, saj uveljavlja pomen in smisel naše stroke v širšem slovenskem prostoru. V okviru tega projekta lahko naročniki in arhitekti vsem obiskovalcem na licu mesta predstavijo kaj je dobra arhitektura, kako je nastala, kaj so bili problemi, kako se odziva na okolico in kakšen prostor ustvarja. Takšna promocija dobre arhitekturo v živo, lahko najbolje približa bistvo našega dela vsem zainteresiranim in s tem gradi tudi boljši odnos do kulture prostora. V smislu promocije in izobraževanja so odprte hiše ena najpomembnejših slovenskih akcij, zato jim želim še dolgo in srečno prihodnost in čestitam ekipi za pogum, vztrajnost in inventivnost pri komunikaciji."
  "Arhitektura, predvsem stanovanjske stavbe, je javnosti dostopna in predstavljena le preko medija fotografije. Še tako dobra fotografija pa težko ustvari občutek fizične prezence v prostoru – teksture površin, taktilnost materialov, zvok polne lesene mize, ko nanjo odložimo predmet, ali vpliv različne dnevne osvetlitve. Arhitekturo dojemamo z vsemi čutili in ne le z očesom – prav zato se mi zdi projekt OHS izjemnega pomena. Posameznikom omogoča pristno arhitekturno izkušnjo tudi v objektih, ki so javnosti načeloma nedostopni."
  "Podpiram Odprte hiše Slovenije kot neformalno obliko delovanja stroke za boljši bivalni prostor."
  "Festival OHS omogoča inovatorjem, da raziskujejo nove ideje, predstavljajo svoje delo širšemu občinstvu in tudi prejmejo priznanje za svoje trdo delo. Hkrati opozarja na napredek trajnostnega oblikovanja in zagotavlja platformo, ki daje prednost trajnostnemu razvoju v vsakodnevnem življenju, kar bistveno prispeva k zdravi prihodnosti Slovenije."
  "“Vsakoletni nabor slovenske arhitekture, ki je na ogled v okviru festivala OHS, odpira pogled v prihodnost. Je nekakšen trendovski barometer in seizmograf novih porajanj že zgrajenih, v stroki in medijih izpostavljenih, nagrajenih, razvpitih, pa tudi spregledanih kakovostnih arhitektur. Pogosto ob razlagi načrtovalcev, arhitektov. Izkušnja, ki jo ponuja festival OHS, je tako neprecenljiva, saj omogoča osebno ovrednotenje arhitekture onkraj sploščene vizualne izkušnje, ki jo ponujajo mediji.”
  "Arhitektura ima izjemno afirmativno moč in morda si je prav v tem podobna z nogometom. Arhitektura ustvarja moment enkratnega v obliki masivnih materialnih stavb, nogomet pa v obliki dogodkov, kot je mojstrsko preigravanje ali mojstrski strel na gol."
  "Festival Odprte hiše Slovenije najlaže opišemo kot dialektiko notranjega in zunanjega, kot dialektiko, ki se razširja v vprašanja odprtega in zaprtega ter kamor lahko pogledamo le občasno in ob izrednih priložnostih. Z besedami Gastona Bachelarda gre pri vstopu v hišo za več kot analizo fizičnosti in preigravanja estetskih občutij, temveč se pri tem odpira tudi polje 'fenomenološkega preučevanja vrednot notranjega prostora', ki odstira odtenke zaščitene intimnosti in vpogleda v življenjske stile določenih družbenih skupin. Ob tem se nezavedno odpira vrsta kompleksnih vprašanj, ki se dotikajo mej javnega in zasebnega, umetnosti in produkcije, ekonomskih vrednosti, razmerij med vključevanjem in izključevanjem ter navsezadnje tudi vprašanj socialnih neenakosti in dostopnosti. Festival OHS združuje navedena razmišljanja in torej ponuja več kot ekskurz, potovanje v prostor, saj se ob tem vrši tudi preizpraševanje lastnih razmišljanj in vrednot o kvalitetnem življenjskem prostoru."
  “Festival OHS z odpiranjem vrat dobre arhitekture spreminja konvencionalne ideje o arhitekturi in opozarja na alternativo našemu vsakdanjemu življenjskemu okolju."  
  "Odprte hiše Slovenije so festival, ki odstira prostore nastale v tesnem in tvornem sodelovanju arhitekta, naročnika in izvajalca. Trikotnik, ki je vselej pomemben zato, da prostor postane arhitektura. Festival ozavešča in izobražuje širšo družbo, jo napeljuje k hrepenenju po dobri arhitekturi, tisti, ki je po besedah Vitruvija sestav uporabnosti, trdnosti in lepote. OHS ponuja edinstveno izkušnjo arhitekture prostora, ki je neizbežen, ki daje okvir našim dejavnostim, ki je vedno tu in za vse."
  "Odprtost arhitekture strokovni, predvsem pa tudi širši zainteresirani javnosti je pohvala vredno gibanje in možnost, da si lahko ljubitelji arhitekture ogledajo najnovejše arhitekturne stvaritve skozi oči in razlago posameznega avtorja.  S tem obiskovalci dobijo neposreden vpogled v realizirano delo, ki je s komentarji avtorja dodatno obrazloženo. Na dolgi rok tako celotno gibanje OHS pripomore k promociji dobre arhitekture in posredno tudi k izobraževanju ter ozaveščanju širše javnosti o pomenu prostora, prostorskih ureditev in arhitekture."
  “Prostor moramo ceniti in se hkrati naučiti in spoznati, kako opredeliti svoje potrebe v njem. Za vse življenje, za vse ljudi. Zato je poslanstvo OHS tako pomembno.”  
  "Festival OHS že več let na kvaliteten in dostopen način ljudem omogoča osebno izkušnjo dobre arhitekture in oblikovanja. S tem pomembno prispeva k dvigu prostorske osveščenosti, saj izkušnja prostora pomeni veliko več kot le slike in besede."
  "OHS je po mojem mnenju najpomembnejši arhitekturni dogodek pri nas. Ne zato, ker arhitekti primerjamo in preverjamo svoje izdelke, temveč predvsem zato, ker nagovarja laično javnost, ki ni šolana za branje načrtov in ki prostor zares dojame šele z izkušnjo gledalca in udeleženca."
  "OHS ozavešča o pomembnosti kvalitetno oblikovanega bivalnega okolja. Na razumljiv način vsakemu izpostavlja kvalitetno oblikovane prostore in najširšo javnost opismenjuje na področju arhitekture, krajinske arhitekture, urbanističnega oblikovanja in urejanja prostora na sploh. S svojo dostopnostjo in odprtostjo nas spodbuja k zavedanju, da je kvaliteten prostor namenjen in potreben vsem. Strokovnjake vabi, da ga predstavimo na poljuden način, javnosti pa ponuja možnosti za neštete randevuje s kvalitetno arhitekturo.”
  “V dobi, ko so v fotografski objektiv ujete podobe stavb in prostorov zamrznjene kot retuširani obrazi lepotic z modnih plakatov, in v dobi, ko je fotografijo nemogoče ločiti od računalniške podobe, je postala možnost izkusiti prostor neprecenljiva. Oblikovanje prostora je dokončano, ko ga naselijo njegovi prebivalci. Ti so zadnji kos opreme prostora in njegov končni kritik. Odprte hiše dajejo obiskovalcem možnost celovito doživeti prostor v njegovi pravi podobi in funkciji.”
  "OHS Slovenije odpirajo, odstirajo in oblikujejo zahtevnejši odnos do okolja, oblikovanja in načina bivanja. S selektivnim izborom kvalitetne arhitekture in interjerja ozaveščajo o pomembnosti vsakodnevnega dobrega počutja v zasebnem in javnem življenjskem prostoru. S tem pripomorejo k sklenitvi kroga po krožnici katerega se vrtijo uporabniki prostora, kreativni oblikovalci, izvajalci in arhitekturna stroka. Ko je krog vseh udeleženih sklenjen, prostor oblikovanja zaživi v brezčasni podobi."
  "V družbi, kjer je prostora za razvoj prostorske kulture še zelo veliko, OHS igra pomembno vlogo pri izboru in promociji dobrih praks oblikovanja prostora tako znotraj stroke kot tudi v javnosti. Arhitekturo osvetli kot iznajdljivo in kreativno disciplino, ki ni namenjena zgolj tistim, ki imajo več. V strokovnem smislu pa se je projekt OHS vzpostavil kot živahna komunikacijska platforma za prostorske načrtovalce."
  "Festival Odprte hiše Slovenije odpira vrata edinstvenih stavb in lepih interjerjev, ki so za širšo javnost običajno nedostopni. Je priložnost za nekoliko drugačen izlet - dan preživet v lepih in navdihujočih prostorih. Omogoča priznanje naročnikom za kvalitetno realizacijo ter priložnost, da spoznamo nadarjene arhitekte in spodobne izvajalce. Na dolgi rok festival prispeva k razvoju občutljivosti posameznikov in družbe do lepo urejenega prostora in k dvigu kulture gradnje."
  "Festival OHS je dobil vlogo enega najvidnejših promotorjev arhitekture pri nas. Glavna odlika festivala je njegova interaktivnost, skozi katero v živo vabi na spoznavanje kvalitetne arhitekture in krajinske arhitekture po celotni Sloveniji in s čimer povezuje arhitekte, naročnike in splošno javnost. Po nekaj letih vidimo, da gre za nepogrešljiv festival, ki daje pomemben vpogled v razvoj stroke in košček tega, kar je arhitektura v najrazvitejših državah – generator razvoja gospodarstva, turizma in izobraževanja."
  "Ker je arhitektura časovno najbolj zahtevna v polju likovnega ustvarjanja je pomembno, da se ključne objekte in projekte predstavi na združeni platformi, kjer se na nek način ustvarja inventura, ali bolje baza podatkov, ki na enem mestu, z žiriranim izborom ponuja tisto, kar naj bi bilo vredno premišljevanja tudi v prihodnosti...Festival nas praktično popelje v smer raziskovanja in ponuja vpogled tja, kamor navadni državljani navadno nimamo vstopa."
  "OHS je edini medij, ki publiki omogoča fizično izkušnjo arhitekture. Stavbe se razkrijejo, ljudje se jih lahko dotaknejo, si jih od blizu ogledajo, doživijo atmosfero v prostorih, v katere po navadi nimajo vstopa. Izbrane stavbe predstavljajo najkvalitetnejšo arhitekturno produkcijo, kar dviguje kulturo prostora v Sloveniji."
  "V luči aktualnih dogodkov, se vsak dan bolj zavedamo pomembnosti oblikovanja notranjih prostorov, tako intimnih kot kolektivnih. OHS nam vsako leto znova omogoča, da si lahko poleg arhitekturne zunanjosti ogledamo tudi notranjost, ki nam omogoča fizično izkušnjo. Ker pa pri interieru ne gre samo zato, kaj vidimo, je izkušnja, ki nam jo omogoča OHS s tem, da odpira vrata sicer nedostopnih notranjih prostorov, res izjemna. Odprtih prostorov se lahko dotaknemo, jih vohamo, občutimo, skratka doživimo atmosfero le teh."
  "Festival OHS s svojim poslanstvom in visokimi strokovnimi standardi učinkovito dviga nivo prostorske in bivalne kulture v slovenski družbi. Izobraževanje na področju prostorske in likovne kulture je v slovenskem izobraževalnem sistemu praktično spregledan, zato je neposreden vpliv učenja skozi primere dobre prakse nepogrešljiv. Prepričana sva, da so učinki neposrednih doživetij najvišjih arhitekturnih dosežkov pri nas vznemirljiva in poučna doživetja s trajnimi pozitivnimi impulzi v stroki in široki javnosti."
  "Festival OHS ljudem predstavi kvalitetno arhitekturo na najboljši možen način – tako, da ljudi povabi k vstopu vanjo, kjer se lahko sprehodijo, usedejo, opazijo skrbno načrtovan lom svetlobe na steni, uokvirjen pogled na izbrano vizuro v daljavi, prijeten zvok ambienta ter občutijo teksturo raznolikih materialov, ki so natančno izbrani in detajlirani. Le na tak način - torej 1:1, se da arhitekturo doživeti in doumeti v vsem njenem bistvu."
  "OHS so priložnost za spoznanje, premislek, učenje in raziskovanje. Znanim, manj poznanim, mladim, starejšim arhitektom omogočijo, da pokažejo, kaj so ustvarili. Investitorji in lastniki se pohvalijo s svojimi objekti. Arhitekti ponovno premislijo svoje zasnove in preverijo, kako se obnesejo v praksi. Naročniki in lastniki se spomnijo, zakaj je njihova hiša posebna. Obiskovalci raziskujejo dobre prostore in spoznavajo proces, ki je do njih pripeljal. Letos smo še posebej ponosni na izbor mladih arhitektov, ki se predstavljajo s svojimi prvimi projekti."
  "Festival OHS edini v našem prostoru neposredno in doživeto odpira vrata objektov, ki jih v mnogih primerih lahko vidimo le od zunaj. Ko lahko interierje začutimo in doživimo neposredno, postanejo vidni drugi odtenki vsakdana. S tem nas festival osvešča o pomenu kvalitete bivanja in okolja v katerem živimo. A ne samo to. Festival OHS je hkrati tudi prostor za dialog, izmenjavo izkušenj, idej, mednarodna platforma za premislek o tem, kaj mislimo, ko rečemo Arhitektura."
  "Živeti in delati v zdravem, prijetnem in funkcionalnem okolju je želja vseh nas. A skozi birokratske alineje se tega preprosto ne da predpisati. In tudi dobri arhitekti, za dosego tega cilja niso dovolj. Arhitektura – oblikovanje stavb in prostora – je namenjena ljudem. Zato lahko želja, zahteva po kvalitetni arhitekturi, pride le iz ljudi samih. Ozaveščenih ljudi. OHS, s svojim festivalom in spremljajočimi medletnimi aktivnostmi, s katerimi popularizira kvalitetno arhitekturo med najširšo javnostjo, s tem igra eno ključnih vlog na področju informiranja in ozaveščanja ljudi o tem, kaj kvalitetna arhitektura je in zakaj je pomembna."

  »V poplavi hipnih digitalnih podob sodobnega sveta je OHS tisti, ki omogoča večplastno emocionalno doživetje fizičnega prostora: skozi impresijo volumna, dotika, svetlobe, vonja, odmeva kot tudi skozi emocijo lastnika, ki s tem prostorom sobiva.«

  “Radovednost razkriva nove možnosti in ustvarja razvojne priložnosti. Radovednost je motor dosežkov. Projekt Odprte hiše odpira vrata radovednosti, ker želi prikazati, kar je v našem prostoru dobro načrtovanega, inovativno premišljenega, na dobrih temeljih zgrajenega, uravnoteženo umeščenega v krajino. Vabi nas k raziskovanju prostorskih ureditev, ki so zavezane k ohranjanju okolja. Spodbuja nas, da se dotaknemo lokalnih gradiv v novih načinih uporabe. Opozarja nas na objekte, ki hkrati spoštujejo lokalno identiteto in puščajo sled za prihodnost. Radovednost navdihuje.”
  "OHS je pri nas dobrodošel festival, saj spreminja zavest o kulturi bivanja in nasploh o prostorski kulturi. Spreminja jo na bolje, saj je njegov namen promocija kakovostnih ureditev zelenih površin, odprtega grajenega prostora in stavb. Skozi aktivnosti, ki se izvajajo v času festivala in izven njega, se povezujemo znotraj stroke (krajinski arhitekti, urbanisti in arhitekti), kot stroka pa se tudi povezujemo z uporabniki in naročniki. Tovrstnega povezovanja namreč primanjkuje. V času festivala se tako prostorska kultura neposredno dotakne vseh udeležencev, še posebej obiskovalcev, o festivalu pa poročajo tudi mediji. Skozi festival se tako v najširšem možnem kontekstu zavemo, da kakovostno oblikovanje našega prostora ustvarja večji družbeni učinek."
  "Zelo sem bil vesel, da sem bil del žirije festivala OHS iz dveh razlogov. Najprej zato, ker festivali Open House, po celem svetu, širijo zavedanje o kakovostni arhitekturi na način, da približujejo javnost bližje k arhitekturi. Hkrati pa dajejo arhitektom novo orodje za razvoj boljšega dialoga z družbo. Drugi razlog pa zato, ker je dosledna in priznana kakovost produkcije slovenskih arhitektov, od 90-ih let dalje, odporna na aktualne krize, postala eden izmed najbolj zanimivih prizorišč sodobne arhitekture v Evropi."
  Matic Brdnik
  Član festivala OHS
  Maruša Zorec
  Arrea, arhitektura d. o. o.
  Klara Zalokar
  Studio Moste
  doc. dr. Boštjan Bugarič
  Avtomatik delovišče, Architectuul
  Michael Burnard
  Center odličnosti InnoRenew, Univerza na Primorskem
  doc. dr. Peter Šenk
  Studio Stratum
  Aleksander Čeferin
  Predsednik UEFA
  Izr. prof. dr. Matjaž Uršič
  Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
  Maja Vardjan
  Kustosinja za arhitekturo in oblikovanje MAO
  doc. mag. Polona Filipič
  Studio Stratum in Fakulteta za arhitekturo, UL
  doc. Robert Potokar
  Ravnikar Potokar arhitekturni biro
  Sašo Rink
  Direktor JSS MOL
  Alenka Korenjak
  ProstoRož in Kombinat arhitekti
  Jožica Curk
  Curk arhitektura
  dr. Matej Nikšič
  Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  Mima Suhadolc
  Air arhitekti
  Petra Zakrajšek
  Gao arhitekti
  Zaš Brezar
  Landezine
  dr. Jernej Markelj
  Član strokovne žirije 10. festivala OHS
  dr. Jure Kotnik
  Arhitektura Jure Kotnik
  Boris Beja
  Umetnik
  Boštjan Vuga
  Sadar+Vuga
  Katjuša Kranjc
  Raketa, PIKKA
  doc. Rok Žnidaršič & Jerneja Fischer Knap
  Arhitekturni atelje - Medprostor in Fakulteta za arhitekturo, UL
  Ana Kreč
  Svet vmes
  Kristina Dešman
  Urednica revije Hiše
  Nika Grabar
  Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani
  Matej Gašperič
  Biro Gašperič
  Doc. Mojca Gregorski
  KONTRA arhitekti, Fakulteta za arhitekturo, UL
  Mitja Škrjanec
  Krajinski arhitekt
  doc. Darja Matjašec
  Biotehniška fakulteta v Ljubljani, oddelek za Krajinsko arhitekturo
  Prof. Pippo Ciorra
  Glavni kustos za arhitekturo muzeja MAXXI v Rimu

  Želite sodelovati z nami? Zgradimo boljši prostor skupaj!

  Pošljite svoj predlog