Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora ter povezanih ved. Ustanovljen je bila leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993. Temeljne dejavnosti inštituta so raziskovanje, izobraževanje in založništvo. Inštitut vzdržuje tudi referenčno nacionalno knjižnico in Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino (INDOK center) za področje prostorskih ved.

UIRS izvaja znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni. Projekti obravnavajo različne probleme in procese urbanističnega in prostorskega razvoja Slovenije in širše, še posebej vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine.

Raziskovanje prostorskih fenomenov je prvenstveno usmerjeno na naslednja področja: urbane simulacije, podnebne spremembe, demografske spremembe, stanovanja, promet in urbana mobilnost, ranljive skupine ljudi, enake možnosti, prenova urbanih območij, krajinska arhitektura, kulturna dediščina, arhitekturna in urbanistična zgodovina, zakonodaja in informatika.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

Slovenija

Tel. + 386 (0)1 420 13 10

W: http://www1.uirs.si

e-mail: info@uirs.si