Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta – program Vizualne umetnosti in oblikovanje