TRIPLE WOOD

TRIPLE WOOD  – kultura trajnostne lesene gradnje v Alpski makroregiji

Les je že stoletja tradicionalni gradbeni material v alpskem prostoru, vendar njegove številne prednosti še nikoli niso bile pomembnejše kot so v tem trenutku. Les je trajnosten in lokalno razpoložljiv vir, zato je njegova uporaba podnebju prijazna alternativa, ki omogoča trajnostni gospodarski razvoj, kakovost bivanja ter spodbuja regionalno identiteto. Projekt Triple Wood si prizadeva za spodbujanje kulture trajnostne lesene gradnje v alpski makroregiji preko vrste promocijskih road show dogodkov, ki vključujejo potujočo razstavo s primeri kvalitetne lesne gradnje v alpskem prostoru, seminar za arhitekte ter spletno stran. Projekt je sofinanciran s strani EU alpskega regionalnega pripravljalnega akcijskega sklada – ARPAF ter Gozdnega sklada pri MKGP.

 

KONTAKT:

Lesarski grozd

grozd@sloles.com

www.lesarski-grozd.si